".................................,

Bilim denince aklımıza nedense hep matematik formülleri, laboratuarlar, deney  fareleri geliyor. Öyle şartlanmışısız ki bilim eşittir fen bilimleri olarak düşünüyoruz. Sosyal bilimler bizim için yok. Oysa sosyoloji, felsefe, tarih, dil, hukuk gibi bilim dalları var ve bunlar günlük hayatımızı, ülkemizi ve geleceğimizi fen bilimlerinden çok daha fazla etkiliyor. Ama biz bu alanda çalışan, yazan, bilim adamlarımızı görmezden geliyoruz,  işimize gelmeyince taraflı olmakla suçluyoruz, onları etiketliyoruz  ve uzaklaştırıyoruz. Bu yaklaşım ülkemizde onyıllardır devam ediyor. Sonuçta sosyal bilimler alanında çalışan bilim adamlarımızın sayısı ve kalitesi giderek azalıyor veya kendi kabuklarına çekiliyorlar. Halbuki fen ve sosyal bilimler tek bir bütünün parçalarıdır, bir tarafı baskılayarak diğerinin sağlıklı gelişmesini bekleyemeyiz.
Biz  Pamukkale Üniversitesi’nde her alanda fikirlerin paylaşılmasını, bilim adamları ile uygulamacıların bir araya gelmesini destekliyoruz . Bir yıl içinde her alanda onlarca kongre, sempozyum, toplantı  bu salonlarda yapılıyor. Ayrıca sosyal bilimlerin kaybettiği zamanı telafi edebilmesi için pozitif ayrımcılık uyguluyoruz.  Tek ölçütümüz ise bilimsel nesnellik.
Bugün hem üniversitemiz, hem Denizli için tarihi bir gün. Ülke gündemine oturmuş bir konuda, en yetkin ağızlardan bilgilenmek, konu hakkında düşünmek ve etkin olmak fırsatı elde ediyoruz.
Kafamızda sorular var.
Anayasamız değişiyor mu?, neden değişiyor, değişmeli mi?
Değişecekse nasıl değişecek?
Yöntem doğru mu?
İçeriğinde ne olmalı?
Sorular,  uzayıp gidebilir.
Şimdi ülkemizin 3 önemli bilim adamından, 3 değerli anayasa hukukçusundan, var olan durumun analizini dinleyeceğiz. Bugün sunulacak görüşleri anlasak da anlamasak da, kabul etsek de etmesek de, burada bulunmakla, geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir konuda müdahil olma iradesi gösteriyoruz.
Bu irade, vatandaş olma, demokratik haklara sahip çıkma, analitik düşünme bilincinin ilk basamağıdır. Bu basamaktan sonra üzerimize düşen görev, bağımsız düşünme, fikirlerimizi çekinmeden açıklama, bunları tartışabilme, ve haklılıklarımızı hiçbir şeyden yılmadan savunabilmedir.

......................................."

              

Konuşmanın tamamı pdf