".................................,

İnsan olmadan tesislerin bir değeri olmayacağı bilinciyle, Spor teknolojisi Yüksek Okulu bünyesinde zengin bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizde milli sporcular, antrenörler, uluslararası alanda doktora yapmış öğretim elemanları yer alıyor.
Ama, sporu yaygınlaştırmadan, spor ruhunu  içselleştirmeden altyapı yatırımları hiçbir şey ifade etmez. Bu ruhu yakalamak için hem üniversite içine, hem Denizli’ye, hem ülkemize, hem de dünyaya yönelik organizasyonlar yapma çabasındayız.
Üniversite içinde spor birliğini kurduk. Bütün öğrencilerimizin eğitimlerinin yanısıra amatör olarak bir spor dalı ile uğraşmasını, sosyal ortamlarda bulunmasını ve takım çalışmasını öğrenmesini teşvik ediyoruz. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi’nde bütün yıl süren turnuvalar ve ligler oluşturuyoruz.
Bu sene yaz spor okullarında  1413  çocuk eğitim gördü. Gelecek sene bu okulları spor eğitiminden çok olimpik ruhun öğretildiği br konsept  üzerine kurmak istiyoruz. Böylece bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetiştirmek olanağı yaratmış olacağız.
Gelecek sene ülke çapında Kros Türkiye şampiyonası, Basketbol B ligi karşılamalarını aldık. Basketbol ve Futbol A terfi karşılaşmaları için adaylığımız sürüyor.
2010 daki Türkiye Üniversitelerarası oyunlara talibiz.
Uluslararası alanda hepinizin bildiği gibi Milli Olimpiyat Komitemizle birlikte, Afrodisias Laodikea festivalini düzenliyoruz. Çok başarılı bu organizasyonun hem ülkemize, hem de üniversitemize büyük getirileri olmaktadır. Bu festival Denizlinin yöneticilerinin de desteği ile çok önemli bir uluslararası geleneğe dönüşecektir.
Aynı zamanda eğitim alanında önemli gelişmeler olacaktır. Gelecek sene sponsorların da desteği ile Spor Yöneticiliği Yaz Seminerlerini organize edeceğiz.
Bütün çabamız spor aracılığıyla hem üniversitemizde barış, kardeşlik düşüncelerini geliştirmek, hem de iletişim olanaklarını kullanarak Denizli ve ülkemizin bilinirliğini arttırmak ve marka değerine katkıda bulunmaktır.

......................................."

              

Konuşmanın tamamı pdf