2008

Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç

10 Kasım Konuşması

Cumhuriyet Bayramı

Akademik Yıl Açılışı

Genel Mezuniyet

Tıp Mezuniyet

Akademik Meclis Konuşması

Akademik Tören

Akademik Yükseltme ve Fahri Doktora

Prof.Dr.Halil İnalçık Onur Nişanı Töreni

Fahri Profesörlük Töreni

Kariyer Günleri

Köy Enstitüleri