".................................,

Pamukkale Üniversitesi Senatosu'nun Fahri Doktora vermesinin en önemli amacı, dünya çapında başarılı çalışmaları olan, insanlığa, ülkemize ve üniversitemize büyük katkıları bulunan kişilere yaptıklarını bildiğimizi,
takdir ettiğimizi, onları hiç unutmuyacağımızı ifade etmek ve bunu dünyaya ilan etmektir.
Pamukkale Üniversitesi 15 yaşında genç bir üniversite, bizler öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyor,onlara hedefler gösteriyor, örnek olmaya çalışıyoruz. Ama öğrencilerimizin dünyada başarılı olmuş, bilime, insanlığa hizmet etmiş kişileri de tanımasını, onlara kendisini yakın hissetmesini, bir alanda en üst noktaya gelmiş kişileri örnek almasını sağlamak da bizim görevimiz. Bu onursal ünvanla aynı zamanda öğrencilerimizi, büyük insanlarla aynı kimlik altında buluşturmak istiyoruz. Aldıkları diplomanın taşıdığı kimliği evrensel bir kimlik yapmak istiyoruz.

.............................

Bütün bunlara rağmen, bazen birbirimizle konuşurken, kendi kendimizi sorguluyoruz.
Soru şu: Üniversite olmanın bütün şartlarını yerine getirdik mi?
Binalarımız, eğitim sistemimiz, araştırma fonlarımız, sosyal tesislerimiz, şehirle ilişkilerimiz bu bağlamda tek tek ele alınıp inceleniyor. Ama bu unsurlardan hiçbiri temel yapı elemanı değil.
Üniversitenin temelinde bilim adamının niteliği ve ona verilen değer var. Eğer üniversitemizde kendine güvenen, grupların, yönetimin, düşüncelerin ve inançların baskısına karşı fikir üretebilen ve fikrini açıklamaktan korkmayan bireyler varsa, fiziksel yapılarımız nasıl olursa olsun biz artık bir üniversiteyiz.
Benim bütün akademisyenlerimizin bu nitelikleri taşıdığına, genç adayların da bu davranışları örnek aldığına inancım tam. Aksini düşünmek geleceğe inanmamak anlamına gelir ve bu üniversitenin ruhuna aykırıdır.
Bizler gelecek için buradayız, hayalimiz, umudumuz, çalışmalarımız gelecek üstüne. Fiziki çevre şartları, özlük haklarımız, yapısal sorunlar düzeldikçe bizlerin verimliliği ve güveni logaritmik olarak artıyor.

........................................."

              

Konuşmanın tamamı pdf