".................................,

Asırlar önce insanlar daha küçük topluluklar halinde yaşarken, birbirlerini sadece ticaret ve savaşmak amacıyla ziyaret ettiklerinden, kültür farklılıkları üzerinde durmak, bunları anlamaya çalışmak, uzlaşma yolları aramak, birlikte yaşama koşulları yaratmak gerekmiyordu. Çünkü dünya düzdü, istediğiniz zaman ya siz çekip gidiyordunuz, ya da diğerini kovalıyordunuz. Herkes yaşamına boş bir yerde devam ediyor, sorun bitiyordu. Fakat artık dünya yuvarlak, kalabalık ve küçük. Ne çekip gidecek yer var, ne de kovalayacak yer. Dünya haritasına baktığınızda rengarek lekelerle dolu. Bütün bu renklerin altında ise bir sürü anlaşmazlık, çatışma, ve savaş var. Bu gün dünyamızda her toplumu dinleyebilecek, onları anlayabilecek, farklılıkları anlatabilecek ve yeni bir dünyada onları birlikte barış ve refah içinde yaşatabilecek bilim ve devlet adamlarına ihtiyaç var. Sayın Prof.Dr.Hans Koechler böyle bir bilim adamı. Kendisine Pamukkale Üniversitesi'nin verdiği bu ünvanı kabul edip, bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum.

........................................."

              

Konuşmanın tamamı pdf