".................................,

Çoğunuzla bu fakülte kurulduğundan beri biraradayız. Ne kadar kötü koşullarda çalıştığımızı, ne kadar küçük hastanelerde başladığımızı hepimiz hatırlıyoruz. Bu eksiklikleri karşılıyabilmek için ne fedakarlıklar yapıldığını biz içinde yaşayanlar biliyoruz. Bunca yıldan sonra çalışma arkadaşlarımdan hiçbiri bu olumsuz şartlarla mücadele etmekten vazgeçmediğini görüyorum. Herşey zamanla daha iyi oluyor. Hele böyle bu çabaların meyvelerini verdiği günlerde yaşanan bütün üzüntüler ve yorgunluklar unutuluyor.
Geçen 15 yılın ardından ilk defa bitmesini umutla bekleyeceğimiz, ek bina değil, bir hastanemiz oldu. 550 normal, 100 yoğun bakım yatağıyla, 18 ameliyathanesi, modern acil servisi ile bölgenin en güzel hastanesinin 2009 sonu-2010 başı bitmesini bekliyoruz. 2009'un başından itibaren radyasyon onkolojisinin, yeni BT ve PET'in hizmete girmesi için arkadaşlarımız girişimleri başlattılar.Bu sene yeni eğitim binamızın da temeli atılacak. 45 PDÖ odasına, sınıflara, modern öğrenci ve araştırma laboratuarlarına, teknik olarak üst düzey bir hayvan laboratuarına, kendi koferans merkezine sahip olacak eğitim binamızın en geç 2009 sonuna yetişmesini planlıyoruz. Hep beraber zaten büyük bir aileydik, ama, gelecek senelerde çok daha fazla kadroya, öğrenciye ve olanaklara sahip daha büyük bir aile olacağız.

........................................."

              

Konuşmanın tamamı pdf