".................................,

Bugün geldiğimiz bu başarılı noktaya rağmen önümüzde birçok yeni zorluk bizi bekliyor. Araştırma kuralları ve fon sistemlerindeki zorlayıcı gelişmeler, eğitim sisteminin bize biçtiği rol ile bilimsel gerçekler arasındaki uyumsuzluk, hizmet sisteminde bizleri yoksayan değişimler, yeni problemlerimiz.
Söylediğim problemler birer gerçek, ve bu aşamaya gelişleri en az 5 yıllık bir süre aldı. Araştırma, hizmet ve eğitim alanındaki paradigma değişimlerinin aynı döneme rastlaması bizler için ilginç bir rastlantı oldu. Akademik kurulda ayaküstü bunlara değinmeye çalıştım, konuyu netleştirrmek açısından bu konuşmada da kısaca bahsetmek istiyorum.
Hiçbir problem birşeyin taraftarı olmak veya olmamak, birşeye inanmak veya inanmamak, birşeyi kabul etmek veya etmemekle çözülmez. Elde edilmiş iyi birşeyden vazgeçmek, başarılmış birşeyi yok saymak, edinilmiş tecrübeyi değerlendirmeden ilerlemek de çözüm değildir.
Çözüm ancak varolan bütün parametreleri dikkate alarak, edinilmiş tecrübeyi kullanarak, değişkenler karşısında esnekliği koruyarak, varolan durumdan bir adım daha iyiye gidecek yöntemi bulmakla mümkündür. Ben çözümden bunu anlarım, buluncaya kadar da iyi birşeyden vazgeçmem.
Bugüne kadar olduğu gibi bütün problemlerin üstesinden yine geliriz. Biz birlikte problem çözme yeteneği olan sayılı üniversitelerden biriyiz. Ama daha iyi olabiliriz. Problemler ortaya çıktıklarında harekete geçen edilgen tavrımızı biraz daha değiştirip etken hale geçebileceğimize inanıyorum. Tıp Fakültesindeki öğretim üyelerimizin üstün nitelikleri ve çalışma kapasitelerinin önemli bir kısmının daha henüz kullanılmadığını hissediyorum.
Bu problemleri çözmek için çalışırken karşımızda açılacak olan fırsat pencerelerini şimdiden görüyorum ve heyecanlanıyorum.
Bugüne kadar şikayet ettiğimiz eğitim, araştırma ve hizmet üçlüsü arasındaki dengesizliği yeniden değerlendirip herşeyi baştan yapılandırma fırsatı önümüzde duruyor.
Bütün parametreleri dikkate alarak yeni gelir kaynaklarının sisteme alınmasını sağlamak ve elde edilen gelirlerin nasıl adaletli şekilde dağıtabileceğini planlama fırsatı da önümüzde.
Bugüne kadar sınırlı ilişkilerimizin olduğu üniversitelerin diğer fakülteleriyle daha etken işbirliği içine girmek ve üniversite politikalarını yönlendirmede çok daha etkili olma fırsatı da burada.
Toplumun üzerimize yüklediği yüksek doktor ve muayenehane doktoru etiketinden sıyrılıp, bilim adamlığı kalıplarını sağlamlaştırma fırsatı burda.
Yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki, biran önce sizlerle bir araya gelip çalışmak istiyorum.

..................................."             

Konuşmanın tamamı pdf