".................................,

Üniversitemiz ülkemizin başarılı üniversitelerinden biridir. Uluslar arası tanınan bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu başarının temeli açıklığa, saygıya, özgürlüğe ve problemlerimizi kendi içimizde tartışabilmeye
dayalı huzur ortamıdır. Önümüze çıkarılan bütün konjoktürel problemleri, statükonun yarattığı engelleri, önyargıların doğurduğu zorlukları, kendi içimizde sert tartışmalara girişsek bile iç huzurumuzu koruyarak aşabileceğimizi yıllar içinde hepimiz gördük. Bundan sonra da ortaya çıkabilecek bütün olası sorunları, suni problemleri ve maddi, manevi baskı girişimlerini de çalışmaya, açıklığa, cesaretle geleceğe bakmaya ve farklılığa saygı temeline dayanan Pamukkale Üniversitesi kimliği ile aşabileceğimize inanıyorum.
Mezuniyet törenlerinde yeni mezunlara seslenmek için genellikle önemli yazar, düşünür ve devlet adamlarının sözlerini kullanıyorum ve mesajı mezunlarımızın hepsine ulaştırmak için bütün mezuniyet törenlerinde tekrarlıyorum. Geçen sene mesaj Rudyard Kipling'in bir şiiri idi. Bu sene 1800'lü yıllarda yaşamış düşünür Waldo Emerson'un bir denemesi, tekrar tekrar dinlemek zorunda kalanlardan özür diliyorum. Anne babalar, hocalar, toplumsal dinamikler her alanda gençleri, bireyleri başarı kazanma ve rekabet konusunda baskı altına almaktadır, bütün eğitim sistemimiz bunun üzerine kurgulanmaktadır. Başarı algısı olarak da sadece para kazanmak, birinci olmak, ünlü olmak gibi kavramlar öne çıkarılmaktadır. Kısa dönemde yarar getirir gibi görünen bu yarışmacı sistem, ülkemizin üretim artışına, ticaret rekabetine, rakipleri daha kolay elimine etmesine destek olmaktadır. Ama ülkemizin uzak geleceğini karartmaktadır. Bilgi çağı toplumunda rekabete değil dayanışmaya, tek başına çalışmaya değil takım halinde çalışmaya, kesin fikirlere değil farklı düşünceleri tartışabilmeye, sermaye ve teknolojinin her yapabildiğini yapmaya değil doğaya saygıya, standart yaygın üretime değil yaratıcılığa ihtiyacımız olacaktır. Bu yüzden bu seneki mesajın önemli olduğuna inanıyorum ve son törenimizde de tekrarlıyorum.
Başarı nedir;
Sık ve çok gülmektir,
Zeki insanların saygısını, çocukların sevgisini kazanmaktır,
Dürüst eleştirilerin onayını almak, sahte dostların arkadan vurmalarına dayanmaktır başarı,
Güzeli sevmektir,
Başkalarındaki en iyiyi bulabilmek,
Geride ister sağlıklı bir çocuk, ister kurtarılmış bir ruh, ister bir parça yeşil bahçe, ister iyileştirilen bir sosyal durum bırakarak dünyanın iyileşmesine katkıda bulunmaktır başarı.
Tek kişi bile olsa birinin sizin varlığınızdan ötürü daha rahat nefes aldığını bilmektir…
Ben bütün gençlerimizin bundan sonraki yaşamlarında isteklerine kavuşmalarını ve başarılı olmalarını diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun.
Anne Babaları, Üniversitemizin değerli hocalarını tekrar kutluyor, gösterilen sabır, harcanan emek için teşekkür ediyor
Hepinize saygılarımı sunuyorum.

 .........................................."             

Konuşmanın tamamı pdf